Start Now
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi
 • KVKK Aydınlatma Metni
 • KVKK Başvuru Formu
 • İptal ve İade Koşulları
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1.TARAFLAR

  Tarafların geçerli adresi, telefon ve e-posta adresleri gibi bilgiler aşağıdadır:

  SATICI BİLGİLERİ

  Adı Soyadı/Unvan :

  Adres :  

  Telefon :  

  E-posta :  

  ALICI BİLGİLERİ    

  Adı Soyadı :  

  Adres :  

  Telefon :  

  E-posta :  

  2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

  2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICININ, SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“SHOPINEXT/Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ait www.shopinext.com alan adlı internet sitesinden (“İnternet Sitesi”), SATICIYA ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

  2.2. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi SATICININ SHOPINEXT ile akdetmiş olduğu Sanal Mağaza, Satıcılık ve İlan Sözleşmesi hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında SHOPINEXT’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

  2.3. ALICI; SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli vs. satışa konu mal ve hizmetle ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

  3. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN BİLGİLERİ

  3.1. İşbu Sözleşmeye konu mal ve hizmete ilişkin temel nitelikler, KDV Dahil fiyatı ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir;

  Ürün/Hizmet Kodu ve Adı 
  Adet 
  Satıcı Adı, Soyadı/Unvanı 
  Birim Fiyatı 
  İndirim/Kupon/Puan vb. Promosyonlar 
  KDV Dahil Toplam Tutar 
  Ödeme Şekli 
  Vade Sayısı
   
  Vade Farkı 
  Vade Farkında Uygulanacak Faiz Oranı 
  Kargo Firması 
  Kargo Ücreti 
  Kargo Ücreti Dahil Toplam Bedel 


  3.2. Söz konusu ürün bedeli, online ödeme sistemi kapsamında SATICI adına, SHOPINEXT tarafından ALICIDAN tahsil edilmektedir. ALICI malın/hizmetin bedelini SHOPINEXT’e ödemekle, ürün bedelini SATICIYA ödemiş sayılacaktır.

  4.TESLİMAT KOŞULLARI VE ŞEKLİ

  4.1. Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICININ SATICIDAN satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICIYA teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, ALICININ sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

  4.2. ALICI, sipariş etmiş olduğu mal/hizmetin sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adreste kendisine ya da teslimat esnasında ilgili adreste bulunan bir kimseye teslim edilmesiyle usulüne uygun şekilde malı/hizmeti teslim aldığını ve bu hususta SHOPINEXT’in hiçbir sorumluluk altında olmadığını kabul eder.

  4.3. Sipariş edilen malın/hizmetin teslimat masrafları, aksine bir hüküm bulunmadığı sürece her daim SATICIYA aittir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanmayacağını beyan etmişse teslimat masrafları ALICIYA ait olacaktır.

  4.4. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır (7 (yedi) iş günü). SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ALICI tarafından 7 (yedi) iş günü içerisinde kişiselleştirilmiş ya da özel istekli mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren herhalde 7 (yedi) iş gün içinde teslim eder.

  4.5. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.6. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

  4.7. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICIYI bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ALICIYA iade edecektir.

  5.ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  5.1. ALICI, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  5.2. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya internet sitesinde yer alan iletişim sekmesi üzerinden SHOPINEXT’e her zaman ulaştırabilir.

  5.3. ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce işbu Sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICININ, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

  5.4. Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICIYA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICIYA iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICIYA aittir.

  6.SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1. SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICIYA teslim edilmesinden sorumludur. 

  6.2. SATICI, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICIYA bildirmekle yükümlüdür.

  6.3. Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICININ talimatıyla ALICIDAN başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

  6.4. SATICI, yukarıda yer alan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden ötürü ALICIDAN gelecek taleplere ilişkin olarak münhasıran sorumlu olduğunu, bu hususta hiçbir zaman SHOPINEXT’i sorumlu tutamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  7.CAYMA HAKKI

  7.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  7.2. ALICI, cayma hakkını ürün kendisine ulaştırıldıktan sonra SHOPINEXT tarafından kendisine gönderilen teslimat e-postası üzerinden kullanabilir. ALICININ ilgili e-postada yer alan iade talep formunu doldurup SATICININ iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber varsa faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

  7.3. ALICI iade edeceği malı SATICIYA Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SHOPİNEXT’in anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICIYA aittir. ALICININ iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SHOPİNEXT’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

  7.4. ALICININ cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın SHOPİNEXT’in iade için belirttiği kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICININ ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI veya SHOPINEXT’e yaptığı tüm ödemeler ALICIYA satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. 

  7.5. SHOPINEXT, işbu Sözleşmenin tarafı olmadığından ALICININ, SHOPINEXT’e karşı cayma hakkı yoktur ve SHOPINEXT’ten bedel iadesi veya ürün değişimi talep edemez. ALICI, tüm taleplerinden ötürü her daim SATICININ sorumlu olduğunu kabul eder.

  8.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

  8.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz;

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)
  • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; 
  • Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; 
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; 
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

  8.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICININ düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

  8.3. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her SATICININ uygulama ve kurallarına tabidir.

  9.UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

  Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICIYA aittir. Bununla birlikte ALICILAR, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICILARA doğrudan veya SHOPINEXT üzerinden iletecektir. Şikâyetin SHOPINEXT’e iletilmesi halinde SHOPINEXT sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır. İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICININ yerleşim yerindeki, ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  10.BİLDİRİMLER VE KESİN DELİL

  İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, internet sitesinde yer alan üyelik hesabı üzerinden veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICININ ve SHOPINEXT’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  11.YÜRÜRLÜK

  11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.